Watch de Luxe, Webshop +36 70 381 0905 • Watch de Luxe, Andrássy+36 1 411 0430
Watch de Luxe, Aréna Mall +36 70 938 3061 • Watch de Luxe, Westend +36 70 938 3071
TAG Heuer Boutique +36 70 938 3062
0
HU EN DE
Kosár

A kosara még üres

OTP MOBIL KFT.

A SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

1. Az ÁSZF az Ön mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) valamint az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-42; a továbbiakban: „Simple”) (a Simple és a Vevő a továbbiakban együtt: „Felek”; külön-külön: „Fél”) jogait és kötelezettségeit rögzíti a Simple által üzemeltetett SimplePay rendszer (a továbbiakban: „SimplePay rendszer”) igénybevételével kapcsolatban.

 

2. A jelen Általános Szerződése Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a SimplePay rendszer használatának feltételeit, valamint a Simple és a Vevő jogait és kötelezettségeit.

 

Általános adatok

3. A SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

 

4. Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:

 

Székhely:

Cg.:

Nyilvántartja:

Adószám:

Képviseli:

Bankszlasz.:

 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

01-09-174466

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

24386106-2-42

Benyó Péter ügyvezető önállóan

OTP Bank Nyrt.

11794008-20543226-00000000

 

 

5. Fogalmak

 

Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

 

▪ GDPR: az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete

 

▪ Authorizáció: A Kártyás fizetés során történő elektronikus engedélykérés, ahol a Kártyát kibocsátó bank engedélyezi vagy visszautasítja a tranzakciót.

 

▪ Authorizációs központ: a Kereskedő a Tranzakció végrehajtására a Kártyakibocsátótól felhatalmazást kér, ezen üzenet a felhatalmazást kezelő és átkapcsoló rendszeren, mint Authorizációs központon keresztül jut el a Simple-től a Kártyakibocsátóig. Az Authorizációs Központ elvégzi a Tranzakció engedélyeztetését, azaz a Kártyakibocsátótól választ kér arra, hogy az adott típusú Tranzakció az adott Kártyával elvégezhető-e. Az Authorizációs központot a Simple banki együttműködő partnere üzemelteti.

 

▪ CNP Tranzakció: más néven „Kártya jelenléte nélküli Tranzakció”, olyan Tranzakció, amelynek lebonyolításakor a bankkártya fizikai jelenléte nem szükséges, ide tartoznak az internetes kommunikáció segítségével webes vagy mobil webes böngészőn keresztül lebonyolított tranzakciók.

 

▪ Fizetési elfogadóhely: az Interneten létrehozott kereskedelmi komplexum, azaz saját honlapon lévő önálló online üzlet, amelynek platformjáról a SimplePay rendszer elérhető.

 

▪ Fizetési visszaigazolás/Kártyabizonylat: a Vevő részére a vásárlást követően elektronikus formában küldött Tranzakciós visszaigazolás, amely tartalmazza: - a Tranzakció összegét;

- a Tranzakció devizanemét;

- az egyedi Simple Tranzakció azonosítót;

- a Tranzakció idejét.

 

 

▪ Gyanús tranzakció: az a sikeresen vagy sikertelenül authorizált tranzakció, amit a Simple Kártya adatokkal való visszaélés, Kereskedői visszaélés vagy Vevői visszaélés szempontjából gyanúsnak ítél.

 

 

▪ Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

 

▪ Kártya: hitelintézetek által kibocsátott webkártya, mágnes-csíkos és/vagy chipes, bankkártya.

 

▪ Kártyaadatok: a Kártya azon adatai, amelyek szükségesek az interneten történő vásárláshoz, általában ezek a bankkártya szám, bankkártyán szereplő név, lejárati dátum, és egyes kártyák esetében a CVV2/CVC2/CID 3 vagy 4 jegyű ellenőrzőkód.

 

▪ Kártya adatokkal való visszaélés: a Kártyaadatok olyan felhasználása, amely sérti a Kártya felhasználására alkalmazandó jogszabályok, a Kártyakibocsátó és a Kártyabirtokos között létrejött szerződés, a Kártyakibocsátó, illetve a Nemzetközi kártyatársaság, a Kártya használatával kapcsolatos szabályzatainak bármely rendelkezését, függetlenül attól, hogy ki követi el, az elkövetésével történik-e károkozás, illetve, hogy valamely állam joga szerint bűncselekménynek minősül-e.

 

▪ Kártyakibocsátó: az a hitelintézet, amely a Vevővel kötött szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használatát a Vevő számára biztosítja.

 

▪ Kártyabirtokos: az a természetes vagy jogi személy, aki számára a Kártyakibocsátó szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használhatóságát biztosítja számára.

 

▪ Kereskedő: az a jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb gazdálkodó szervezet, vagy személy, amely a Fizetési Elfogadóhelyet üzemelteti és ott a Kártyát termék- vagy szolgáltatás vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére fizetőeszközként elfogadja, akként, hogy a SimplePay rendszert a Fizetési elfogadóhelyről elérhetővé teszi és a SimplePay rendszer igénybevételével nyújtandó szolgáltatás tárgyában a Simple -lel megköti a Szerződést.

 

 

▪ Megrendelés: az Elfogadóhelyen kiválasztott termék vagy szolgáltatás, amely(ek) ellenértéke a SimplePay rendszeren keresztül kerül megfizetésre.

 

▪ Nemzetközi kártyatársaságok: a XIX. fejezetben meghatározott nemzetközi társaságok.

 

▪ Részletfizetés szolgáltatás: a Vevők számára a SimplePay Rendszerben elérhető, a Kártyakibocsátó és a Kártyatársaság által nyújtott azon szolgáltatás, amellyel a Vevő a Kereskedői Fizetési elfogadóhelyen MasterCard bankkártyával történő, 20.000,- Ft összeget meghaladó végösszegű vásárlás esetén jogosulttá válik és igénybe vehet részletfizetési lehetőséget a vásárlás végösszegére vonatkozóan, amennyiben a Vevő Kártyakibocsátó bankjánál olyan folyószámlával rendelkezik, amelyhez hitelkeret is kapcsolódik, és amennyiben a Kártyakibocsátó a Részletfizetési szolgáltatást az adott Fizetési elfogadóhelyen nem tiltja vagy engedélyezi. A Részletfizetési szolgáltatásra jogosult Vevő a SimplePay szolgáltatás fizetőfelületén a számlavezető bankja által felkínált lehetőségek közül kiválaszthatja, hogy a vásárlás végösszegéből mekkora összeg az önerő, mekkora összeget kíván részletekben megfizetni, hány hónap alatt és milyen mértékű havi törlesztőrészletekkel.

 

▪ Simple Applikáció: a Simple által kifejlesztett és működtetett, okos mobilkészülékeken működő olyan összetett online szolgáltatás és mobilapplikáció, amelyben a regisztrált felhasználók termékeket, szolgáltatásokat vásárolhatnak, illetve vehetnek igénybe, amelyek ellenértékét a mobilapplikáción belüli mobilfizetéssel egyenlíthetik ki, ezáltal a vásárlás új élményét nyújtva a felhasználóknak. A Simple Applikáció felhasználására a www.simple.hu honlapon és a Simple Applikációban elérhető Általános Felhasználási Feltételek vonatkoznak, amelyet a Simple Applikációban történő regisztráció folyamán a felhasználók elfogadnak. A Simple Applikáció és a SimplePay Szolgáltatás egymástól elkülönülő önálló szolgáltatás, amelyet a Felhasználók

 

 

külön-külön vagy együttesen is jogosultak igénybe venni.

 

▪ SimplePay Rendszer: a Fizetési elfogadóhely online platformjába beépített, de a Simple saját szerverén üzemeltetett rendszer, amelyen keresztül a Simple a SimplePay Szolgáltatást biztosítja.

 

▪ SimplePay Szolgáltatás: Interneten keresztüli online fizetés, ezen belül kártyás fizetés, valamint a jelen ÁSZF –ben részletezett fizetési szolgáltatási opciók lehetőségének biztosítása. A Simple a szolgáltatással a Vevő és Kereskedő közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi. A SimplePay Szolgáltatás és SimplePay Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött szolgáltatásnak és nem tartozik a Hpt. hatálya alá.

 

▪ SimplePay honlap: A Simple által a www.simplepay.hu és/vagy www.simplepartner.hu url cím alatt üzemeltetett weboldal.

 

▪ SSL (Secure Sockets Layer): internetes adatátvitel biztonságát szolgáló titkosítási forma, amelynek eredményeként az internet böngésző program és a webszerver közötti adatcsere titkosított formában valósul meg.

 

▪ Simple Ügyfélszolgálat: a Simple telefonon és e-mail-ben elérhető ügyfélszolgálata.

 

▪ Tranzakció: a SimplePay rendszeren a Vevő által – fizetési módtól függően - Kártyával vagy banki átutalással lebonyolított, valamely termék megvásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló fizetés.

 

▪ Vevő: az a személy, aki a Kereskedőtől valamely terméket vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe és az ellenértéket a SimplePay Szolgáltatáson keresztül – fizetési módtól függően – Kártyával vagy banki átutalással egyenlíti ki.

 

 

▪ Vevői visszaélés: a Simple Szolgáltatása a Vevő által olyan módon történő igénybevétele, amely az alkalmazandó jogszabályokba, a Nemzetközi kártyatársasági szabályokba, a Szerződésbe vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütközik, illetve ezek szabályait megkerüli.

 

▪ Weboldal: a SimplePay rendszernek otthont adó internetes oldal, amelyre a Vevő a Fizetési Elfogadóhely oldaláról a „FIZETÉS” gomb megnyomásával kerül át.

 

▪ Visszatérítés: más néven „refund”, a Kereskedő jelzése alapján, illetve Kártya adattal való visszaélés, vagy Kereskedői visszaélés gyanúja esetén a Kártyabirtokos részére történő, az eredeti Tranzakció teljes- vagy részösszegű visszautalása.

 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

6. Az ÁSZF alapján a SimplePay Szolgáltatás igénybevételével a Vevő és a Simple között határozatlan időre szóló online szolgáltatási szerződés jön létre (a továbbiakban: „Szerződés”) az elektronikus kereskedelemről és információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Az ÁSZF a Szerződés általános feltételeit tartalmazza és annak elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Szerződés elektronikus úton jött létre a Felek között, és nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A Szerződést a Simple nem rögzíti elektronikusan, és az az ÁSZF formájában érhető el a SimplePay Honlapon.

A Vevő a Szerződés létrehozatalához adatokat nem ad meg a Simple részére.

A Szerződés a SimplePay szolgáltatás Vevő által történő igénybe vételével létrejön a Felek között, ráutaló magatartással.

A Simple nem küld visszaigazolást a Vevőnek a Szerződés Felek közötti létrejöttéről.

 

7. A Vevő a SimplePay szolgáltatás használatával kijelenti, hogy:

a) a Vevő által használt Kártya a Vevő nevére lett kibocsátva, illetve a Vevő jogosult azt használni;

b) a Kártya érvényes, nem lopott, és nem áll semmiféle, használatát tiltó vagy korlátozó rendelkezés hatálya alatt;

c) az ÁSZF mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, megértette és tudomásul veszi.

 

AZ ÁSZF HATÁLYA

8. A Simple a mindenkor hatályos ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és az irányadó jogszabályokkal összhangban nyújtja a SimplePay Szolgáltatást. Az ÁSZF a közzétételének napjától hatályos.

 

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

9. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy:

a) a Vevő elolvassa és megértse az ÁSZF feltételeit, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismerje el;

 

b) a Vevő elolvassa és megértse, tudomásul vegye a SimplePay szolgáltatás adatkezelési tájékoztatóját. A Simple mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatója az ÁSZF mellékletét képezi és letölthető a Simple honlapról.

 

KÖZZÉTÉTEL, AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

10. A mindenkor hatályos ÁSZF-et és a mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót a Simple közzéteszi a SimplePay honlapon.

 

11. A Simple bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani és a módosításról közleményt kiadni. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Simple jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a SimplePay Rendszerben milyen SimplePay Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

12. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételének menete a következő:

 

a) A Vevő a Fizetési Elfogadóhelyen összeállítja a Megrendelést.

 

b) A Fizetési Elfogadóhely online felületén elhelyezett „fizetés” gombra kattintva a Vevő a SimplePay rendszerhez kapcsolódik.

 

c) A SimplePay rendszer online felületén a Vevő egy, a Simple által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol a Vevő megadja a Kártyaadatait és egyes fizetési módok esetén az adott fizetési móddal történő fizetés lebonyolításához elengedhetetlen személyes adatait. A Kártyaadatok megadása közvetlenül a banki rendszerben történik.

 

Amennyiben a Vevő a Kártyaadatait későbbi fizetés céljára a fizetési folyamat során elmentette, ezen Kártyaadatok szintén a banki rendszerben kerülnek közvetlenül tárolásra.

A Kártyaadatok tekintetében adatkezelőnek az azokat tároló bank minősül.

A banki rendszerben tárolt mentett Kártyaadatokhoz a Simple ezen mentett Kártyával történő fizetés során a Kártyaadat beolvasás folyamatában férhet hozzá a Kártyaadatokat tároló bankkal kötött szerződés alapján, a bank megbízásából és nevében, adatfeldolgozóként. Ezen adatfeldolgozói tevékenység további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Vevő, ha a Simple Applikációban regisztrált, a Simple Applikációban regisztrált és tárolt bankkártyájával is fizethet, az alábbi módok valamelyikével:

Simple fiókos fizetés, amely a Simple Applikációban elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Vevő a vásárlás ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Applikációban regisztrált bankkártyával tudja kifizetni.

A Simple fiókos fizetést a Vevő a SimplePay fizetőfelületről tudja indítani, a Fizetés Simple fiókkal gombra kattintva.

Ezt követően a SimplePay fizetőfelületén megjelenik a Simple Applikációba való belépéshez szükséges felület, ahol a Vevő Facebook fiókkal, Google fiókkal vagy e-mail és jelszó páros megadásával bejelentkezhet a Simple Applikációba. A bejelentkezést követően a Vevő belép a Simple Applikációba és kiválasztja az ott regisztrált és tárolt bankkártyái közül azt, amelyikkel fizetni kíván, majd visszatér a SimplePay fizetőfelületére, ahol a kiválasztott bankkártyával lebonyolítja a fizetést.

QR kódos fizetés, amely a Simple Applikációban elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Vevő a vásárlás ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Applikációban regisztrált bankkártyájával tudja kifizetni.

A QR kódos fizetést a Vevő a SimplePay fizetőfelületről tudja indítani, a QR-kódos fizetés gombra kattintva.

Ezt követően a SimplePay fizetőfelületén megjelenik egy QR kód, amelyet a Simple Applikáció QR fizetés gombjára kattintva tud a Vevő a Simple Applikációban beolvasni. A QR kód beolvasását követően a Simple Applikációban a Vevő számára megjelenítésre kerülnek a Simple Applikációban regisztrált és tárolt bankkártyák, amelyek közül a Vevő kiválasztja azt, amelyikkel a SimplePay fizetőfelületen fizetni kíván; a fizetés ezt követően a kiválasztott bankkártyával megy végbe.

Push üzenetes fizetés, amely a Simple Applikációban elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Vevő a vásárlás ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Applikációban regisztrált bankkártyájával tudja kifizetni.

A push üzenetes fizetés esetén a Vevő a Simple által automatikusan küldött vagy a Vevő által kért push üzenet útján lép be a

Simple Applikációban lévő fiókjába és választja ki a Simple Applikációban regisztrált és tárolt, fizetésre használni kívánt bankkártyát.

Ha a Vevő a Simple Applikációban bekapcsolta az automatikus push üzenet küldést, a Simple automatikusan push üzenetet küld a Vevőnek a Kereskedő által a Simple-nek átadott e-mail cím alapján, és amennyiben a Kereskedő által megadott e-mail cím egyezik a Simple Applikációban regisztrált e-mail címmel, a Vevő automatikusan megkapja a push üzenetet. Ha a Kereskedő bármely okból nem adja át a Simple-nek a Vevő e-mail címét, az automatikus push üzenetes fizetés szolgáltatás nem működik.

Ha a Vevő a Simple Applikációban az automatikus push üzenet küldést nem kapcsolta be, a Vevő a SimplePay fizetőfelületén a QR-kódos fizetés gombra kattintva beírja a Simple Applikációban regisztrált e-mail címét, rákattint a push küldése gombra, majd ezt követően megkapja a push üzenetet.

d) A „Fizetés” gombra történő kattintással a Vevő elfogadja jelen ÁSZF-et és tudomásul veszi a Simple adatkezelési tájékoztatóját.

 

e) A megadott Kártyaadatok alapján a banki rendszer a felhasznált Vevői Kártya Kártyakibocsátójának közreműködésével megállapítja, hogy a felhasznált Kártya alkalmas-e 3D Secure fizetési műveletek bonyolítására. Amennyiben a felhasznált Kártya erre nem alkalmas, vagy a Kereskedő weboldalán a 3D Secure szolgáltatás nem került bekapcsolásra, vagy az az adott SimplePay fizetési módban nem érhető el, a fizetési folyamat automatikusan, a Vevő erről történő, külön tájékoztatása nélkül továbblép a g) pont szerinti fázisba.

 

f) Amennyiben a felhasznált Kártya alkalmas 3D Secure fizetésre, úgy a SimplePay rendszer ennek megállapítását követően a

 

Kártyakibocsátó beépülő fizetési felületét jeleníti meg, amelyen a Kártyakibocsátó társaság irányadó szerződéses feltételei szerint a Vevő a Kártyakibocsátótól megkapott authentikációs adatok (pl. SMS-ben kapott jelszó) sikeres megadásával, illetve a Kártyakibocsátótól a SimplePay részére küldött, erre vonatkozó megerősítést követően a fizetési művelet a g) pont szerinti fázisba lép.

 

Amennyiben a Vevő a rendelkezésre álló időn túl, illetve amennyiben nem, vagy hibásan adja meg a Kártyakibocsátó által biztosított authentikációs adatokat, úgy a Tranzakció authorizáció hiányában – mint sikertelen – elutasításra kerül.

A Simple tájékoztatja a Vevőt, hogy – amennyiben a felhasznált Kártya erre alkalmas – a Kártyakibocsátó által nyújtott 3D Secure szolgáltatáshoz csupán technikai platformot szolgáltat, azonban sem annak elérhetőségéért, sem a működéséért, illetve az ezekből közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért semminemű felelősséget nem vállal.

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy mindennemű, a 3D Secure szolgáltatással kapcsolatos igényét közvetlenül a Kártyakibocsátóval szemben jogosult érvényesíteni.

g) A Simple a Vevő által megadott Kártyaadatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a Tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Vevő Kártyáját a Vevő bankja zárolja/megterheli a Megrendelés ellenértékének összegével.

 

h) A Simple ezután e-mailben visszaigazolja a Vevőnek, hogy a Vevő a Kereskedő felé fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette.

 

i) A Tranzakció megtörténtéről a Simple értesíti a Kereskedőt is, amely ez alapján teljesíti a Megrendelést.

 

13. A Részletfizetési Szolgáltatás igénybe vétele

 

A Vevő a Kereskedő Fizetési Elfogadóhelyén megvásárolt áru vagy szolgáltatás SimplePay

szolgáltatáson keresztül MasterCard bankkártyával történő kifizetésekor Részletfizetési szolgáltatást vehet igénybe saját döntésétől függően.

Amennyiben a Vevő az általa a SimplePay szolgáltatásban a fizetéskor megadott Kártyaadatok alapján a Vevő a Részletfizetés feltételeinek megfelel, a SimplePay Rendszerben automatikusan felkínálásra kerül neki a Részletfizetési lehetőség.

Ha a Vevő igénybe veszi a Részletfizetést, akkor a SimplePay szolgáltatásban megadja a részletfizetés adatait:

- önerő összege

- részletfizetéssel rendezendő összeg

- részletfizetési hónapok száma

- havi részlet összege.

 

A Simple a SimplePay felületen a Vevő fenti adatbevitelét követően megjeleníti a Vevőnek a különböző részletfizetési konstrukciókat, amelyekben az alábbi adatok szerepelnek:

- önerő összege

- részletfizetésre kért összeg

- részletfizetési hónapok száma

- havi törlesztőrészlet mértéke

- első havi törlesztőrészlet mértéke

- a részletfizetésre vonatkozóan a Vevő Kártyakibocsátó bankja által alkalmazott kamat mértéke

- egyéb, a részletfizetéshez kapcsolódóan a Vevő Kártyakibocsátó bankja által felszámított díjak mértéke.

 

A Vevő ezt követően kiválasztja a kívánt Részletfizetési konstrukciót.

A Simple ezt követően a teljes vételárat leemeli a Vevő bankkártyájáról és kifizeti a Kereskedőnek.

A Vevő által részletfizetésre kért összeget a Vevő Kártyakibocsátó bankja a Vevő bankkártyáján először jóváírja, majd a Vevő hitelkeretét ezzel az összeggel csökkenti, és a Vevő a Kártyakibocsátó bankjának fizeti a havi részleteket a Kártyakibocsátó bankkal erre nézve létrejött és a SimplePay felületén beállított feltételeknek megfelelően

A Simple visszaigazolja a Vevőnek a választott Részletfizetési konstrukciót és a sikeres SimplePay fizetési tranzakciót. A Vevő letöltheti a kártyás fizetési bizonylatot a SimplePay felületről, amelyen az alábbi adatok szerepelnek:

- Kártya típusa

- Kártyaszám első 6 és utolsó 4 számjegye

 

- Fizetési tranzakció időpontja

- Fizetési tranzakció engedélyszáma

- Tranzakció azonosító

- Fizetett teljes összeg

- Részletfizetés fenti adatai

- Felhívás arra vonatkozóan, hogy a részletes Részletfizetési feltételek a Kártyakibocsátó banknál ismerhetők meg.

 

A Simple a Részletfizetési Szolgáltatásban nem részes fél, a Részletfizetési szolgáltatásra vonatkozóan a Vevő és a Kártyakibocsátó bankja között jön létre szerződés, amelynek feltételei a Kártyakibocsátó banknál ismerhetők meg.

A Simple csak technikai platformot és online felületet biztosít a Részletfizetési szolgáltatás megjelenítéséhez, a Részletfizetési szolgáltatással kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. kiszervezett szolgáltatójaként és adatfeldolgozójaként jár el az OTP Bank Nyrt.-vel erre nézve kötött kiszervezési és adatfeldolgozói szerződés alapján.

A Simple nem felel a Részletfizetési szolgáltatással kapcsolatos szerződés teljesítéséért, a Kártyakibocsátó bank magatartásáért a Vevővel szemben semmilyen módon. A Simple a Részletfizetési szolgáltatás, hitel nyújtásában nem vesz részt. A SimplePay szolgáltatásban megjelenített Részletfizetési konstrukciókat a Kártyakibocsátó bank határozza meg, azok tartalmáért, az abban szereplő egyes díjtételekért, kamat tételekért a Simple nem felel.

A Simple nem tartozik felelősséggel azért sem, hogy a Vevő milyen Részletfizetési konstrukciót választ, és hogy azt a Vevő teljesíti-e.

A Simple kizárja a felelősségét:

- a SimplePay szolgáltatásban megjelenő Részletfizetési konstrukció tartalmáért,

 

- a Vevő által beállított Részletfizetési feltételek tartalmáért,

 

- a Vevő bármilyen tévedéséért, pontatlan adatmegadásáért,

 

- a Kártyakibocsátó bank Részletfizetési szolgáltatással kapcsolatos bármely döntéséért, intézkedéséért, beleértve azt is, hogy a Vevő jogosult-e a Részletfizetésre.

 

A Simple a Részletfizetési szolgáltatásért és annak megjelenítéséért semmilyen díjat nem számít fel a Vevővel szemben.

14. A SimplePay Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat és a Tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat megadja.

 

15. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Vevőt a Simple-lel szemben külön díj nem terheli.

 

16. A SimplePay Szolgáltatás elsősorban magyar nyelven vehető igénybe. Ha a SimplePay Szolgáltatást más nyelven (elsősorban: angolul) is elérhetővé teszi, a Vevővel létesített szolgáltatási jogviszonyra a magyar nyelv irányadó.

 

SZÁLLÍTÁS, A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

17. A szállítás szabályai Kereskedőnként eltérőek lehetnek. Megrendelésének teljesítésével kapcsolatban a Vevőnek a Kereskedőhöz kell fordulnia. A Simple a Kereskedőnél leadott Megrendelés teljesítésében nem vesz részt, azért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A SIMPLE FELELŐSSÉGE

18. A Kereskedő és a Vevő mint távollévő felek közötti termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan létrejött szerződésnek a Simple nem szerződéses fele, a Simple ezen szerződés tartalmát nem ismeri, abból eredően a Simple számára tehát jogok és kötelezettségek nem keletkeznek. Ennek megfelelően a Simple nem vizsgálja, és nem is vizsgálhatja a Kereskedő és a Vevő között létrejött szerződés Kereskedő általi szerződésszerű teljesítését. Így a Simple a Vevő és a Kereskedő között létrejött szerződés

 

tekintetében nem vállal jog- és kellékszavatosságot. A Vevő és a Kereskedő között létrejött szerződés Kereskedő által történő hibás vagy késedelmes teljesítése esetén a Vevő a Kereskedőhöz fordulhat jogorvoslatért.

 

19. A Vevő köteles a SimplePay Szolgáltatás során a Kártyaadatokat, valamint Simple Applikációban regisztrált bankkártyával történő fizetés esetén a Simple Applikációhoz tartozó regisztrált e-mail címét és jelszavát, valamint a Simple Applikációban regisztrált bankkártyájának Kártyaadatait a valóságnak megfelelően megadni.

 

A Simple kizárja felelősségét a SimplePay Szolgáltatás során történő téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, késedelemért, egyéb problémáért vagy hibáért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől. A Simple jogosult a Vevő és megadott Kártyaadatai, Simple Applikáció e-mail cím és jelszó létezését, valódiságát ellenőrizni.

A Simple a 3D Secure szolgáltatás vonatkozásában – a jelen ÁSZF 12. f) pontjában írottaknak megfelelően – sem annak elérhetőségéért, sem annak helyes működéséért, illetve az ezek hibás voltából vagy hiányából közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért semminemű felelősséget nem vállal.

A Simple fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő fizetési tranzakcióját visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos Kártyaadatok, Simple Applikáció belépési adatok megadása, illetve a tranzakció során a megadott Kártyaadatokkal, Simple Applikáció belépési adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Simple tudomást szerez arról, hogy a Vevő a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a SimplePay Szolgáltatás használata, illetve az abban történő fizetési tranzakció során más személy Kártyaadatait vagy Simple Applikáció belépési adatait adja meg, vagy hamis, nem valós Kártyaadatokat vagy Simple Applikáció belépési adatokat ad meg, a Simple jogosult a Vevővel fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a SimplePay Szolgáltatás használatához és az abban történő fizetéshez, továbbá a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Simple ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

A Vevőt teljes körű felelősség terheli a SimplePay Szolgáltatás használata során kifejtett mindennemű tevékenységével kapcsolatban. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Simple ügyfélszolgálatát Kártyaadatainak, illetve Simple Applikáció belépési adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Kártyaadatok, Simple Applikáció belépési adatok és az érvényesítési kód Vevő által harmadik személy részére való átadásából, vagy elvesztéséből fakadó károkért a Simple nem felel.

A Simple felelősségének korlátozása és kizárása a Simple által a Vevőnek ingyenesen nyújtott SimplePay Szolgáltatásra tekintettel került meghatározásra.

20. A Simple a SimplePay Rendszert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Vevőnek, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Vevőt terheli.

 

A Vevő köteles a SimplePay Rendszer használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

21. A Simple kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Simple jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Simple nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vevő vagy harmadik személy a SimplePay Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vevő vagy harmadik személy a SimplePay Rendszer használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 

22. A SimplePay Rendszer hibás működése esetén a Vevő a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó

 

szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Simple a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Vevő elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Simple-től. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

 

23. A Vevő kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Simple-lel, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Simple útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Simple-lel a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Vevő köteles a hibabejelentés során a Simple által kért minden információt a Simple-lel közölni.

 

24. A Vevő köteles a SimplePay Rendszert használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Simple a Vevő SimplePay Rendszert is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Vevő az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 

25. A SimplePay Rendszer csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Simple kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

 

A Simple nem tartozik felelősséggel a Vevőnél vagy bármely harmadik személynél a Vevő által a SimplePay Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a SimplePay Rendszerben a Vevő által létrehozott adatbázisokból, a SimplePay Rendszerbe a Vevő által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Vevő tartozik felelősséggel.

Simple nem tartozik felelősséggel a SimplePay Rendszerben szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Vevőnél vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Simple nem felelős a SimplePay Rendszerrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Simple nem felelős semmiféle vírusért vagy a SimplePay Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a SimplePay Rendszernek egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Vevő a SimplePay Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

26. A Simple nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Simple hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Simple, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 

27. Amennyiben a Vevőt a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Simple felelős, úgy a Vevő a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Simple-lel szemben. A Simple a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Vevő

 

kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Simple-nek. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 

28. A Vevő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Simple vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Simple vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

SZERZŐI JOG, VÉDJEGYEK

29. A Simple honlap és a Weboldal, az azon található tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak és a Simple minden ezzel kapcsolatos jogát fenntartja.

 

30. A SimplePay Rendszer a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Weboldalt, a Simple logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Simple rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

 

31. A SimplePay Rendszer bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Simple engedélye nélkül tilos.

 

32. A SimplePay Rendszer, valamint a SimplePay Rendszerhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Simple kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Simple kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a SimplePay Rendszer elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 

33. A Vevő nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Simple szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a SimplePay Rendszerrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve

 

a jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

 

34. A Simple tulajdonát képezi és a Simple kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a SimplePay Rendszer bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a SimplePay Rendszerből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a SimplePay Rendszer bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

 

35. A Vevő vállalja, hogy a SimplePay Rendszerből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

36. A SimplePay Rendszer használatával a Vevő a SimplePay Rendszer alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Simple-lel fennálló, jelen ÁSZF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

 

a) a SimplePay Rendszer futtatása, működtetése,

b) a SimplePay Rendszer képernyőn való megjelenítése.

 

A felhasználási engedély kiterjed a SimplePay Rendszer használatára, továbbá a Simple által kijavított, módosított, frissített SimplePay Rendszer felhasználására.

37. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a SimplePay Rendszer bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a SimplePay Rendszer semmilyen többszörözésére és a jelen ÁSZF-et meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Vevő nem jogosult továbbá a Simple hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú SimplePay Rendszert felhasználni.

 

38. A Vevő a SimplePay Rendszert a Vevő tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult futtatni és felhasználni. A SimplePay Rendszer karbantartását kizárólag a Simple végezheti. E rendelkezés megsértése

 

esetén a Simple felelőssége a SimplePay Rendszer vagy a Vevő adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

 

39. A Vevő mindig csak a SimplePay Rendszer legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió megjelenését követően a Vevő már nem jogosult.

 

40. A Vevő nem jogosult arra, hogy a SimplePay Rendszert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁSZF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

 

41. A SimplePay Rendszer forráskódja nem kerül átadásra Vevőnek, az a Simple kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

 

42. A Vevő nem jogosult a forráskód megismerésére. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a SimplePay Rendszer a Vevő meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

 

43. A Vevő nem jogosult arra, hogy a SimplePay Rendszer forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a SimplePay Rendszer működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

 

44. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

 

45. A Vevő által a SimplePay Rendszer használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Simple korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Simple minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Simple korlátozás nélkül jogosult a Vevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására,

 

törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

46. A Simple Weboldalán és a SimplePay Rendszerben megjelenő védjegyek, így különösen, de nem kizárólagosan a Simple logó és megnevezés a Simple kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Simple kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

Panaszkezelés, viták rendezése

47. A Simple ügyfélszolgálata a Tranzakciókkal kapcsolatosan ad felvilágosítást és nyújt a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan technikai segítséget. Ha a Vevőnek a szállítással kapcsolatos ügyfélpanasza, vagy észrevétele lenne, a Kereskedőhöz fordulhat.

 

48. A SimplePay Rendszerrel kapcsolatos panaszokat a Simple-höz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, telefonon vagy személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Simple alábbi elérhetőségein:

 

a) Írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.;

 

b) Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

 

c) Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámok bármelyikén:

 

06 1 3666 611

06 70 3666 611

06 30 3666 611

06 20 3666 611

49. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Vevőt tájékoztatni.

 

50. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Simple 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Simple szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Vevőnek. Ha a Simple a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 

51. A panasz elutasítása esetén a Vevő a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Vevő lakóhelye vagy az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144. Az OTP Mobil Kft. a békéltető testületi eljárást a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi.

 

A Simple székhelyén működő személyes ügyfélszolgálatot a Vevő ingyenesen igénybe veheti, a telefonos ügyfélszolgálatért a Simple emelt díjat nem számít fel, azonban a Vevő telefon előfizetésétől függően a telefonos ügyfélszolgálat hívása a Vevőnek költséget okozhat, amelyet a Vevő visel.

ADATVÉDELEM

52. A Simple a Vevő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a SimplePay Szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli, és kizárólag a Vevő által is elfogadott adatkezelési tájékoztatóban meghatározott harmadik személyeknek adja át feldolgozás, vagy további, a Tranzakció teljesítése érdekében szükséges adatkezelés céljából.

 

53. Amennyiben a Vevő a SimplePay rendszerben a Tranzakció során ahhoz hozzájárult, a Simple jogosult személyes adatait a későbbiekben marketing-kommunikációs célokból felhasználni.

 

54. A Vevő a Simple-től kapott hírlevélben megadott hivatkozásra küldött nyilatkozatával személyes adatainak marketing-kommunikációs célokból történő felhasználását kizárhatja.

 

55. A fenti pontokban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt kivételektől eltekintve a Simple a Vevő által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha jogszabály erre kötelezi.

 

56. A SimplePay Szolgáltatás teljesítése során a Hpt. szerinti banktitok a Simple számára nem válik hozzáférhetővé, a Simple ilyen banktitkot nem ismer meg, az nem kerül a birtokába.

 

57. A SimplePay Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő a Simple által kezelt személyes adatairól és az adatkezelés céljáról bármikor tájékoztatást kaphat a Simple ügyfélszolgálaton.

 

58. Az adatvédelem részletes rendelkezéseit a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, VAGY MEGSZÜNTETÉSE

59. A Szerződés bármely okból történő megszűnésével vagy megszüntetésével a Felek közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF is hatályát veszíti.

 

60. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a Feleknek a Szerződés megszűnése előtt teljesített SimplePay Szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit.

 

61. A Simple jogosult a Vevőt előzetes értesítés és indokolás nélkül a SimplePay Szolgáltatás használatából kizárni.

 

62. A Simple jogosult a Vevővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

63. A Vevő jogosult a Simple-lel a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

64. A Simple jogosult a Vevővel fennálló Szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

 

a) ha a Vevő túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b) ha a Vevő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

65. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 

66. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

 

67. Ha a Vevő a Simple-nek a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Vevő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Simple-t ért elmaradt haszonra és a Simple oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

68. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a Szerződés többi rendelkezését nem érinti.

 

69. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

70. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési

 

címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 

71. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

72. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, de a Simple fenntartja a jogát arra, hogy az ÁSZF-et angolul is megjelenítse, ebben az esetben a Vevőre a magyar nyelvű ÁSZF alkalmazandó, az ÁSZF értelmezésében pedig a magyar jog szabályai az irányadók.

 

73. A SimplePay Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal, illetve a SimplePay Szolgáltatást érintő kérdésekben a Vevő az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf. 75; info@nmhh.hu.

 

 

 

Kérdése van? Hívjon

+36 70 381 0905
Szerviz ügyben +36 1 411 0429 . Hétfőtől péntekig 10.00 - 17.00